در دفتر شهردار خوی صورت گرفت؛

دیدار نمایندگان بازنشستگان مجموعه مدیریت شهری با شهردار خوی

دیدار با شهردار خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، نمایندگان بازنشستگان مجموعه مدیریت شهری صبح روز دوشنبه با حسن نصراله پور شهردار خوی دیدار و گفت و گو کردند.

دیدار بازنشستگان با شهردار

دیدار نمایندگان بازنشستگان مجموعه مدیریت شهری با شهردار خوی