دیدار مهندس نصراله پور شهردار خوی بامدیرعامل سازمان هلال احمر استان آذربایجان غربی