دیدار معاون خدمات شهری شهرداری خوی با فرماندهی فراجا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ؛ اللهوردی زاده معاون خدمات شهری شهرداری خوی با سرهنگ پاکدل فرماندهی فراجا شهرستان خوی دیدار کردند.