شهردار خوی، پای درددل مردم نشست؛

دیدار مستقیم مردم با شهردار خوی

دوشنبه های مردمی شهردار خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، دوشنبه های مردمی شهردار خوی، دوشنبه های مردمی شهرداری خوی طبق روال هر هفته برگزار شد.

بر اساس گزارش، این دیدار با حضور مهندس نصراله پور شهردار خوی و معاونین مجموعه جهت تسهیل امورات شهروندان خویی طبق روال هر هفته در محل دفتر شهردار خوی برگزار شد.

شهردار خوی با مردم ملاقات کرد

ملاقات مردمی شهردار خوی