دیدار مسئولین هئیت رزمندگان اسلام شهرستان خوی با مهندس نصراله پور شهردار خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛  مسئولین هئیت رزمندگان اسلام شهرستان خوی با مهندس نصراله پور شهردار خوی و دکتر صادق نژاد نائب رئیس شورای اسلامی شهر خوی و مجموعه مدیریت شهری دیدار کردند.