دوشنبه ای به وسعت یک شهر؛

دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر خوی

ملاقات مردمی شورای اسلامی شهر خوی در روزهای دوشنبه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عمده مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان در این جلسه، شامل زمین های قولنامه ای با کاربری مسکونی و غیر مسکونی، عوارض ساخت، آسفالت کوچه ها، مجوز ساخت و سایر مسائل مربوط به حوزه خدمات شهری بود که مورد بررسی اعضای شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری قرار گرفت.

گفتنی است در این دیدار ، مردم با حضور در صحن شورای اسلامی شهر ، مشکلات و مسائل خود را با اعضای شورا در میان گذاشته و دستورات لازم برای درخواست مراجعه کنندگان صادر می شود.

ملاقات مردمی شورای شهر خوی

دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر خوی