دیدار با خانواده شهید محمد حسن بسائی بمناسبت روز ارتش

شهید ستواندوم زرهی “محمدحسن بسائی” پس از شرکت در چند عملیات گوناگون، در تاریخ اول فروردین سال۱۳۶۱در عملیات فتح المبین جبهه رقابیه در حالی که آگاه می شود گروهی از رزمندگان بسیج در محاصره کفار قرار گرفته اند وی با دو نفر از درجه داران خود فرماندهی یک واحد بسیج اعزامی از مشهد را به عهده میگیرد و پس از درهم شکستن حلقه محاصره دشمن در نزدیکی تپه ای که به نام خود شهید بسائی نامگذاری کرده اند از ناحیه گردن به شدت زخمی که به بیمارستان شماره۲شهید فیاض بخش تهران اعزام می شود و بالاخره بعد از ۱۴روز بستری و انتظار شهادت در تاریخ۲۱فروردین۱۳۶۱به درجه رفیع شهادت نایل و به ملکوت اعلي می پیوندد.