در جهت قدردانی و تبریک پست جدید؛

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی با دادستان نظامی کل استان

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛

اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار خوی با دادستان نظامی کل استان آذربایجان غربی دیدار و انتصاب پست جدید را به وی تبریک گفتند.

دادستان نظامی کل استان آذربایجان غربی قبل از این بعنوان قاضی دادسرای نظامی شهرستان خوی انجام وظیفه می نمود.

دیدار شورای اسلامی شهر و شهردار خوی با دادستان نظامی استان

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی با دادستان نظامی کل استان آذربایجان‌غربی آقای عبداله پور