دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی بافرمانده فراجا شهرستان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی؛ اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی  صبح امروز با جناب سرهنگ پاکدل فرمانده فراجا شهرستان خوی دیدار کردند؛ در این دیدار ضمن تبریک انتصاب ایشان بعنوان فرماندهی فراجا شهرستان خوی، موضوعات فی مابین دو مجموعه را مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.