دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی با جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس آقای حاج حیدر بنائی