به جهت تبریک سال جدید صورت گرفت؛

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و رییس دانشکده علوم پزشکی خوی با شهردار این شهر

دیدار های نوروزی با شهردار خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اعضای شورای اسلامی شهر به همراه رییس و معاونین دانشکده علوم پزشکی شهرستان خوی با شهردار این شهر دیدار و سال جدید را تبریک گفتند.

دیدار رییس دانشکده علوم پزشکی با شهردار خوی

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و رییس دانشکده علوم پزشکی خوی با شهردار این شهر