همزمان با برگزاری اجتماع سراسر جهان؛

دعوت شهردار خوی از مردم دارالمومنین این شهر برای حضور در اجتماع حمایت از کودکان غزه

اجتماع حمایت از کودکان غزه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به‌ کسانی‌ که‌ جنگ‌ بر‌ آنان‌ تحمیل‌ گردیده، اجازه‌ جهاد‌ داده‌ شده‌است؛ چرا‌ که‌ مورد ستم قرار گرفته‌اند؛ و خدا‌ بر یاری‌ آن‌ها‌ تواناست (سوره‌ مبارکه حج آیه ۳۹)

این‌ روزها، مردم مسلمان‌ و‌ بی‌پناه‌ غزه‌، طعمه‌ هجوم تیرهای‌ قساوت‌ و گلوله‌های‌کینه جنایتکارانی‌ هستند که‌ شرافت‌ انسانی را پایمال‌ کرده‌ و با جملات‌ دد‌منشانه‌ خود‌ مظلوم‌ترین انسان‌ها اعم اززن، کودک، دانش‌آموز و حتی‌مجروحان‌ و بیماران‌ را به خاک‌و خون‌ می کشند.
در این‌ شرایط نه تنها سکوت‌ جایز نیست‌ بلکه‌با‌انسانیت‌ و آزادگی‌در تعارض است؛‌ بنابراین ضروری‌ است‌ وجدان‌های‌ آگاه‌‌ و بیدار‌ از‌ هرروشی‌که‌میتوانند‌ نفرت‌خویش‌‌را‌ از اقدامات رژیم کودک کش صهیونیستی‌ آشکار ساخته‌ و برای‌ خاتمه این ستم‌ و کشتار‌ عیان‌ قدمی‌ بردارند.‌
لذا‌ از تمام شهروندان دارالمؤمنین‌ خوی دعوت‌ مینمایم‌ تا‌ باحضور‌ بصیرت‌ مندانه‌ خود‌ در اجتماع‌ امروز‌در‌میدان شیخ نوایی(ره)،ضمن اعلام‌ انزجار از موجودیت منحوس‌ و جعلی‌ رژیم صهیونیستی، غیرت‌دینی‌ و مکتبی‌خود را بار دیگر منصه ظهور برسانند.

حسن نصرااله پور
شهردار خوی

دعوت به تجمع

شهردار خوی در پیامی از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شهر خوی برای حضور در اجتماع حمایتی از کودکان غزه و