در بازدید از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خوی صورت گرفت؛

دستور شهردار خوی برای افزایش اقدامات زیباسازی شهر در ایام نوروز

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور با حضور میدانی در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری همچنین دستور بسیج تمامی امکانات برای رضایت مندی شهروندان و مهمانان نوروزی را نیز صادر نمود. همچنین در این بازدید شهردار خوی تاکید کرد تا در سریعترین زمان ممکن در تمامی نقاط مختلف عملیات گلکاری صورت گرفته و کلیه المان های نوروزی و رمضانی ظرف هفته جاری نصب گردد.

افزایش زیباسازی در شهر خوی

دستور شهردار خوی برای افزایش اقدامات زیباسازی شهر در ایام نوروز