در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛

ارائه تخفیفات ۱۰ درصدی صدور پروانه برای خانواده های دارای سه فرزند

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛ شهرداری خوی با توجه به ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها محول نموده ، از جمله اینکه شهرداری‌ها نسبت به ارائه تخفیف ۱۰ درصدی در صدور پروانه ساختمانی برای خانواده‌هایی که حداقل ۳ فرزند زیر ۲۰ سال دارند، اقدام کند.

ماده ۵ ـ به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرائی مکلفند برای تأمین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه‌های تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه‌های خدمات نظام مهندسی را به میزان پنجاه­ درصد (۵۰%) برای خانواده‌های دارای سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد درصد (۷۰%) برای خانواده‌های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان ده­ درصد(۱۰%) برای خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهند.
دولت مکلف است صد درصد(۱۰۰%) تخفیف‌های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره۱ـ معافیت‌های فوق تا متراژ (۱۳۰) مترمربع زیر بنای مفید در شهر تهران، (۲۰۰) مترمربع زیر بنای مفید در شهرهای بالای پانصد هزار نفر و (۳۰۰) مترمربع زیر بنای مفید برای سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است.
تبصره۲ـ محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی برای خانواده‌های فوق جزء سهمیه سالانه آنها منظور نم­ی شود.