به منظور پیشگیری و دفع بیماری ها و آفات درختان ؛

درختان سطح شهر سمپاشی شدند

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛  درختان سطح شهر توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی سم پاشی شدند.