نارنجی پوشان در آماده باش؛

خوی سفید پوش شد

بارش برف در خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، با اولین بارش نعمت الهی و سفید پوش شدن شهر خوی، نارنجی پوشان معاونت خدمات شهری شهرداری خوی از اولین دقایق بارش ها مشغول خدمت رسانی به شهروندان خویی بودند.

بارش برف در شهر خوی

خوی سفید پوش شد