به همت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی؛

خط کشی و رنگ آمیزی ایستگاه های تاکسی و اتوبوس شهری خوی

در راستای مطالبات مردمی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، ایستگاه های تاکسی و اتوبوس شهری سطح شهر توسط اکیپ های سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی خط کشی و رنگ آمیزی شد.

ایستگاه

خط کشی و رنگ آمیزی ایستگاه های تاکسی و اتوبوس شهری خوی