با گذشت ۱۵ ساعت؛

خدمت رسانی شهرداری خوی ادامه دارد

شهرداری خوی در کنار مردم

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، از ساعات اولیه روز جمعه شهرداری خوی با استفاده از نیروی انسانی و امکانات لازم در آپارتمان های زیتون حضور داشته و این عملیات تاکنون نیز ادامه دارد.

بنا به دستور شهردار خوی، کلیه نیرو ها و امکانات این شهرداری تا پاکسازی کامل و رفع مشکلات به وجود آمده، در مجتمع مسکونی زیتون حضور خواهند داشت.

گفتنیست این عملیات با وجود تاریک شدن هوا و بارش باران، هم‌چنان ادامه دارد.

پس از پانزده ساعت خدمت رسانی شهرداری خوی ادامه دارد

خدمت رسانی شهرداری خوی ادامه دارد