رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر خوی خبر داد ؛

حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری از ورزشکاران مدال آور خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، امین گلصنملو در تشریح این خبر عنوان کرد : اعضای شورای اسلامی و مجموعه مدیریت شهری در راستای حمایت و تشویق و ارج نهادن به ورزشکاران مدال آور شهر خوی ، مصوبه ای با مضمون اهدای جوایز نقدی تصویب کرد .

وی با اشاره به این مصوبه بیان کرد : با حضور اعضای کمیسیون ورزش شورای اسلامی مصوب شد تا به مدال آوران جهانی مبلغ ۱۰۰ ، ۷۵ و ۵۰ میلیون تومان به ترتیب از نفر اول تا سوم ، مدال آوران آسیا ۵۰ ، ۴۰ ، ۳۰ به ترتیب از نفر اول تا سوم ، مدال آوران کشوری و بین المللی و المپیاد ها ۳۰ ، ۲۰ ، ۱۰ به ترتیب از نفر اول تا سوم اهدا گردد .

گلصنملو از حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی از مدال آوران استانی و منطقه ای گفت و افزود : نیز آن دسته از ورزشکارانی که در تمامی رشته های ورزشی موفق به کسب مقام اول مناطق چهارگانه کشوری شوند ۱۰ میلیون تومان و به نفرات اول استانی هم ۵ میلیون تومان اهدا خواهد شد .

رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر همچنین خاطرنشان کرد : این مصوبه توسط اعضای شورای اسلامی شهرخوی به تصویب رسید و بعد از تایید در هیئت انطباق ، قابلیت اجرایی خواهد داشت. ضمنا این حمایت صرفاً از ورزشکاران مدال آوری است که فدراسیون ورزشی و اداره ورزش وجوانان مقام کسب شده فرد را تایید نماید.

وی در ادامه با اشاره به رفع نواقصات و رسیدگی به امکانات ورزشی و تفریحی کلیه پارک ها و محلات شهر با همکاری سازمان سمف شهرداری ، تصریح کرد : کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر همچنین پیشنهادات لازم را در خصوص اجرای برنامه ورزشی صبح نشاط در پارک های ملت ، بانوان و شیخ نوائی از ساعت ۶ صبح و نیز اجرای مسابقات فوتبال محلات شهر خوی ارائه شده که در سریعترین زمان ممکن پس از برنامه ریزی های مورد نیاز اجرایی خواهد شد .