در راستای بررسی خدمات دهی؛

حضور کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذر بایجان غربی در سازمان آتش نشانی خوی

حضور کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی جهت بررسی روند خدمات رسانی حضور یافتند.

بر اساس این گزارش کارشناسان دفتر امور شهری بعد بازدید از تجهیزات تخصصی و بروز خریداری شده در خصوص مسائلی هم چون جذب نیروهای جدید، برگزاری دوره های تخصصی در روز های آینده، ساماندهی درجات مصوب پرسنل و همچنین ساماندهی البسه نیروهای عملیاتی با ریاست سازمان به بحث و گفت و گو و تبادل نظر پرداختند.

حضور کارشناسان استانداری در خوی

حضور کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذر بایجان غربی در سازمان آتش نشانی خوی