همزمان با سراسر کشور برگزار شد؛

حضور پرشور مردم و مسئولین در راهپیمایی حمایتی از غزه

حمایت از مردم غزه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، راهپیمایی سراسری و حمایتی از مقاومت مردم مظلوم و مقتدر غزه با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی به همراه مجموعه مدیریت شهری، مسئولین و مردم همیشه در صحنه شهرستان خوی برگزار شد.

راهپیمایی مردم ایران در حمایت از مردم غزه

حضور پرشور مردم و مسئولین در راهپیمایی حمایتی از غزه