در اولین جمعه سال 1403؛

حضور پرشور مردم مومن شهرستان دارالمومنین خوی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه

نماز جمعه شهرستان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، آیین عبادی سیاسی نماز جمعه با حضور پرشور مردم مومن شهرستان دارالمومنین خوی در اولین جمعه سال جدید برگزار شد.

حضور مردم در اولین نماز جمعه سال 1403

حضور پرشور مردم مومن شهرستان دارالمومنین خوی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه