دوازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری(خدمات شهری)؛

حضور معاون خدمات شهری شهرداری خوی در دوازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری اصفهان

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، دوازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری(خدمات شهری) در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار شد.

بر اساس این گزارش الهوردی زاده معاون خدمات شهری شهرداری خوی بهمراه کارشناسان مجموعه مدیریت شهری با حضور در این نمایشگاه با جدیدترین دستاوردهای این حوزه آشنا و با فعالین و تولید کنندگان حوزه خدمات شهری، حمل و نقل و تجهیزات ایمنی و حفاظت دیدار و در خصوص خرید ماشین آلات گفتگو و تبادل نظر کردند.