همزمان با آغاز سال تحصیلی ؛

حضور مدیر منطقه یک شهرداری خوی در چندین مدرسه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، توحید علی نژاد مدیر منطقه یک شهرداری به همراه مسئولین منطقه یک در اولین روز سال تحصیلی جدید در مدارس فرزانگان، نمونه معلم، رهنمون حضور یافتند.