حضور مدیرعامل صبانت در غرفه شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، دکتر بیدآبادی مدیرعامل شرکت صبانت در غرفه شهرداری خوی حضور یافتند.

بر اساس این گزارش، دکتر بید آبادی مدیرعامل شرکت صبانت و پیمانکار شبکه ملی فیبر نوری شهر خوی در غرفه شهرداری خوی در چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران حضور یافته و با دکتر شرفخانلو معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیران و کارشناسان شهرداری خوی دیدار کردند.

در این دیدار مسائل مربوط به پروژه ملی فیبر نوری شهر خوی و ادامه روند پروژه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.