در راستای بررسی روند اجرای پروژه ها؛

حضور شورای اداری شهرستان در گلزار شهدای گمنام خوی

شهدای گمنام خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، شورای اداری شهرستان با حضور در گلزار شهدای گمنام این شهر، ضمن زیارت و ادای احترام، از نردیک در جریان مشکلات توسعه این مجموعه زیارتی قرار گرفتند.

تپه شهدای گمنام خوی

حضور شورای اداری شهرستان در گلزار شهدای گمنام خوی