همزمان با هفته دولت ؛

حضور شهردار خوی در برنامه شبکه استانی “اولدوز” بمناسبت هفته دولت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، فرماندار ، شهردار و جمعی از فعالین شهرستان خوی بمناسبت هفته دولت ، در برنامه شبکه استانی “اولدوز” بمناسبت هفته دولت حضور یافتند .

 

بخش اول :

بخش دوم :