بازدیدسرزده شهردار خوی از ایستگاه آتش نشانی شهید علی قانع

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛ مهندس نصراله پور شهردار خوی در ایستگاه آتش نشانی شهید علی قانع حضور یافته و  از روند تجهیز آسایشگاه نیروهای عملیاتی سازمان بازدید بعمل آوردند.

گفتنی است در این بازدید شهردار خوی دستورات لازم برای تسریع در تجهیز و افزایش کیفیت اقلام مورد استفاده جهت بالا بردن رفاه آتش نشانان را صادر کرد