همزمان با سراسر کشور؛

حضور رئیس و کارشناسان سازمان آتش نشانی شهرداری خوی در ششمین همایش بین المللی ایمنی و آتش نشانی

سازمان آتش نشانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری در هتل المپیک تهران برگزار شد.

در این نمایشگاه که رئیس و کارشناسان سازمان آتش نشانی خوی حضور داشتند، شرکت های داخلی و خارجی که در زمینه ساخت و ساز لوازم ایمنی فعالیت می کنند، محصولات و خدمات خود را مورد بازدید کارشناسان و آتش نشانان قرار دادند.

شایان ذکر است؛ این همایش در چهار محور مدیریت در عملیات آتش‌نشانی و ارتقاء ایمنی شهری، ارتقاء فرهنگ ایمنی و راهکارهای جلب مشارکت شهروندان، مهندسی ایمنی در برابر آتش و موضوع آینده نگاری و حکمرانی ایمنی مخاطرات کالبدی و آتش‌نشانی و فناوری‌های نوین و هوشمند سازی در آتش‌نشانی برگزار شد.

همایش آتش نشانی خوی

حضور رئیس و کارشناسان سازمان آتش نشانی شهرداری خوی در ششمین همایش بین المللی ایمنی و آتش نشانی