در پی حادثه شهری؛

حضور رئیس و اعضای شورای شهر خوی در محل حادثه شهری

حضور اعضای شورای شهر در محل حادثه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه معاون امور زیربنایی و ترافیک و مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در محله حادثه تصادف اتوبوس شهری حضور یافتند.

حضور اعضی شورای شهر خوی

حضور رئیس و اعضای شورای شهر خوی در محل حادثه شهری