همزمان با برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری؛

حضور رئیس شورای اسلامی شهر خوی در پای صندوق های رای

انتخابات

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حمیدرضا عمرانی رئیس شورای اسلامی شهر خوی در شعبه اخذ رأی مسجد شیخ نوایی (ره) جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری حضور یافت.

انتخابات ریاست جمهوری

حضور رئیس شورای اسلامی شهر خوی در پای صندوق های رای