در راستای بررسی مشکلات و تصویب بودجه؛

حضور رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی در دومین مجمع عمومی حمل و نقل مسافر کشور

دومین مجمع عمومی حمل و نقل مسافر کشور

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی در دومین مجمع عمومی حمل و نقل مسافر و بررسی مشکلات حوزه اتوبوسرانی و نوسازی ناوگان تاکسی و تصویب بودجه ۱۴۰۳ اتحادیه حمل و نقل مسافر حضور یافت.

مجمع حمل و نقل مسافر

حضور رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی در دومین مجمع عمومی حمل و نقل مسافر کشور