در راستای بررسی و رفع مشکلات؛

حضور رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی در چهارمین مجمع عمومی حمل و نقل مسافر کشور

سازمان حمل و نقل شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی در چهارمین مجمع عمومی حمل و نقل بار و مسافر شهرداری های کشور و بررسی مشکلات حوزه اتوبوسرانی و نوسازی ناوگان تاکسی حضور یافت.

حمل و نقل شهرداری خوی

حضور رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی در چهارمین مجمع عمومی حمل و نقل مسافر کشور