چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران

حضور دکتر وحیدی وزیر کشور در غرفه شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری  خوی،  در بازدید دکتر وحیدی وزیر کشور از غرفه شهرداری خوی در چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران، طرح ها و پروژه های شهرداری خوی در بحث شهر هوشمند ارائه گردید.

براساس این گزارش، در این بازدید آغاز طرح ملی فیبرنوری در شهر خوی، اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعاتGSB و اتصال به شبکه ملی اطلاعات به آقای دکتر وحیدی ارائه گردید.

وی در پایان از حضور فعال شهرداری خوی در این نمایشگاه تقدیر نمود