با دستور شهردار خوی تیم آتش نشانی اعزام شده است؛

حضور تیم امداد و نجات سازمان آتش نشانی خوی در محل سقوط بالگرد رئیس جمهور

آتش نشانی خوی در محل حادثه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، تیم امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی در اولین دقایق مشخص شدن محل سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهان ایشان به نقطه حادثه رسیده و در امر انتقال پیکر شهدا مشارکت دارند.

آتش نشانی خوی در محل سقوط هلی کوپتر

حضور تیم امداد و نجات سازمان آتش نشانی خوی در محل سقوط بالگرد رئیس جمهور