همزمان با سراسر کشور؛

حضور اعضای شورای اسلامی شهر خوی در پای صندوق های رای

حضور پرشور

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اعضای شورای اسلامی شهر خوی نیز همگام با مردم همیشه در صحنه این شهر، در دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر خوی در پای صندوق

حضور اعضای شورای اسلامی شهر خوی در پای صندوق های رای