حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار خوی و همکاران مجموعه مدیریت شهری دوشا دوش مردم خوی در این حماسه به یادماندنی

راهپیمایی با شکوه روز جهانی “قدس” مردم شهیدپرور شهرستان خوی