حسن ختام جشنواره شهر خوب، شهروند خوب؛

جشن “یای گئجه لری” به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جشنواره “شهر خوب، شهروند خوب” با اجرای جشن “یای گئجه لری” در پارک سلامت به کار خود پایان داد.

بر اساس این گزارش جشنواره “شهر خوب، شهروند خوب” که از دوم تیر ماه کار خود را از محوطه مساکن مهر آغاز کرده بود، با اجرا در پارک سلامت با استقبال مردم خونگرم منطقه ربط به کار خود خاتمه داد.

این جشنواره به منظور ایجاد نشاط اجتماعی و با در نظر گرفتن مناطق هدف شروع به کار کرد و با حضور در هفت منطقه هدف و در نهایت پارک سلامت مهمان مردمان خونگرم شهر خوی بود.

“یای گئجه لری” با همکاری هنرمندان هنرهای نمایشی و موسیقی شهر خوی و استان آذربایجان‌غربی و با برنامه های شاد و مفرح در شب های گرم تابستان در کنار مردم بود.