حاشیه بازی های روز اول مسابقات “جام رمضان” شهرداری خوی