حاشیه بازی های روز اول مسابقات “جام رمضان” شهرداری خوی

حاشیه بازی های روز اول مسابقات “جام رمضان” شهرداری خوی