جلسه کمیسیون ماده ۵ امروز به ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی جلسه کمیسیون ماده ۵ به ریاست محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور شهردار و معاون شهرسازی شهردار خوی در سالن جلسات دفتر استاندار آذربایجان غربی برگزار شد پرونده های ماده ۵ شهرداری بررسی ، تصویب و به کمسیون های مربوطه ارجاع گردید.