کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر خوی با موضوع رویداد ملی روابط عمومی برگزار شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی ، جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر خوی به ریاست دکتر محمدرضا پیری با حضور اعضای کمیسیون ، نهادهای فرهنگی ، اصحاب رسانه و چندی از مسئولین و روابط عمومی ادارات شهرستان خوی با موضوع برگزاری رویداد ملی روابط عمومی برگزار شد.