به همت رئیس کمیسیون خدمات شهری؛

جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد

نمایشگاه های خودرو تعیین تکلیف شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر با حضور اعضای کمیسیون، رئیس دستگاه قضایی شهرستان، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار خوی، روسای دستگاه های خدمات رسان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان، معاون شهرسازی و فنی عمرانی شهرداری خوی به ریاست سجاد چهره آراء برگزار شد.

کمیسیون

جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد