جلسه کمیته کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی  شهر و شهرداری خوی ؛ جلسه کمیته کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری خوی با حضور مهندس نصراله پور شهردار خوی برگزار گردید.