با حضور اعضای هیئت مدیره؛

جلسه هیئت مدیره سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری خوی برگزار گردید

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛

در این جلسه پس از تبادل نظر مقرر گردید پروژه های عمرانی مصوب برنامه اقدام مشترک محدوده ها و محلات هدف شامل؛ اصلاح معابر کوچه های حاتم خان،امین دیوان و تلگراف پس از طرح در کارگروه تخصصی در دستور کاراین سازمان قرار گیرد.

جلسه هیئت مدیره سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری خوی برگزار گردید

جلسه هیئت مدیره سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری خوی برگزار گردید