جلسه هماهنگی و برنامه ریزی اقدامات ضروری بر مبنای ستاد مديريت بحران‌ و پدافند غیر عامل شهرداری خوی

برنامه ریزی برای افزایش خدمات در بحث اقدامات خط زدایی منازل و معابر، پروژه ها و برنامه های سال آتی و … با حضور شهردار، معاونین ، مدیران واحد ها و روسای سازمان‌های تابعه