به جهت بررسی و هماهنگی های بیشتر برگزار شد؛

جلسه هماهنگی برپایی “چایخانه حضرت” آستان قدس رضوی در شهر خوی

چایخانه حضرت در خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، با حضور نمایندگان و مسئولان آستان قدس رضوی، جلسه هماهنگی برپایی چایخانه حضرت امام رضا (ع) در شهر دارالمومنین خوی برگزار شد.

چایخانه حضرت در خوی

جلسه هماهنگی برپایی “چایخانه حضرت” آستان قدس رضوی در شهر خوی