با حکم جدید شهردار خوی منصوب شد؛

جلسه معارفه مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و ساز های شهری

جلسه معارفه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در جلسه ای که باحضور معاونین و روسای سازمان های تابعه شهرداری خوی برگزار شد، امین گلصنملو با حکم شهردار خوی به عنوان مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهری این شهرداری منصوب شد.

معارفه مدیر پلیس ساختمان

جلسه معارفه مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و ساز های شهری