جلسه مشترک کمیسیون ترافیک و حمل و نقل و کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛دومین جلسه مشترک کمیسیون ترافیک و حمل و نقل و کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر خوی با حضور اعضای کمیسیون ها ، شهردار و مسئول فنی و عمرانی شهرداری با موضوع بررسی اجرای پروژه زیرگذر بلوار ولیعصر در صحن شورای اسلامی برگزار شد.