جلسه مشترک شهردار خوی با رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ؛ جلسه مشترک مهندس نصراله پور شهردار خوی و گراوند رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان با وراث حمام محمد بیگ برگزارشد.